İçeriğe geç

Gizlilik Politikamız

Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir. Kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde kişisel verilerinizin
hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için, mevzuat uyarınca uygun
güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirler alınmaktadır. Busrapirlanta.com.tr’ yi kullandığınızda, aşağıdaki hüküm ve koşulları okumuş, anlamış ve kabul etmiş olmaktasınız. Büşra Pırlanta, üye olurken ya da bu siteden alışveriş yaparken bıraktığınız kişisel bilgilerinizi gizli tutar. Kredi kartı bilgileriniz sunucularımızda tutulmamakta, alışverişiniz esnasında onay için bankaya yönlendirilmektedir.

Veri Sorumlusu

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında  “Veri Sorumlusu” sıfatıyla
(“Büşra Pırlanta”) tarafından hazırlanmıştır.
 
Ticari Ünvan: A. ‘Büşra Pırlanta, Büşra Mücevherat Kuyumculuk Sanayi Ticaret A.Ş.’ ; (sözleşmede bundan sonra “Büşra Pırlanta” olarak anılacaktır)
MERSİS No: 0193075338900001
Adres: Kuyumcukent AVM Zemin Kat No:178, Yenibosna/İstanbul
Telefon: 0212 603 22 44
E-Posta: [email protected]
 
Şirketimize sağlamış olduğunuz TCKN, ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, evlilik yıl dönümünüz, cep
telefonunuz, e-posta adresiniz, adres bilgileriniz, alışveriş bilgileriniz, faydalanılan kampanyalar ve
kuponlar, kullanılan cihaz türü, IP adresiniz, üyelik yapılması halinde üyelik bilgileriniz, yüzük ölçüsü
verileriniz Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verileriniz, ürün ve hizmetlerimizin sunulması, ürün ve hizmetlerimizi tanıtılması,
çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması, aldığınız/alacağınız
ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve
üyelik haklarından yararlandırılması, müşteri kayıtlarına ilişkin soruların cevaplanması, yeni ürün
çalışmaları yapılması, ürünlere ilişkin geri satış imkanının müşterilere sunulabilmesi, belirli kalite
standardının sağlanması,  tarafınızla akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerimizi
ifa edilmesi,  pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, özel tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza
yönelik çalışmalar, reklamlar ve gösterimler yapılması, fatura ve muhasebe kayıtlarının oluşturulması,
ürün ve hizmetlerin bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin
yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep, öneri ve şikayetlerinizin
takibi ve değerlendirilmesi, reklam-tanıtım-promosyon süreçlerinin yürütülmesi, web sitemiz
üzerinden kullanıcı deneyiminin artırılması, onay vermeniz halinde üyelik uygulamaları amaçlı
yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimlerin gerçekleştirilmesi, analiz ve şirket içi raporlama
faaliyetlerinin yürütülmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, hukuki ve yasal yükümlülüklerimizin yerine
getirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarma Amaçları

Kişisel Verileriniz, Kanun’un temel ilkelere uygun olarak yukarıda sayılan “Kişisel Verilerin İşleme
Amaçları” dahilinde, yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, iştiraklerimiz,
hissedarlarımız, topluluk şirketlerimiz, denetim şirketleri, ödeme kuruluşları, kanunen yetkili kamu
kurum ve kuruluşları, kanunen yetkili özel hukuk kişileri ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, busrapirlanta.com.tr üye olma aşamasında, sanal mağazadan üye
olmadan sipariş gerçekleştirilmesi sürecinde, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak için
doğrudan Şirketimizin ya da Şirketimizin yurt içinden veya yurt dışından destek hizmeti aldığı
kuruluşlar aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında, Şirketimizin sahibi olduğu ya da hizmet
aldığı çağrı merkeziyle yapılan görüşmelerde, ürün ve hizmet sözleşmeleri kurulurken, kendi
bünyemizde ya da yetkilendirdiği firmalarca açılan mağazalarda, sertifikasyon ve ürün/hizmet garanti
kayıtları esnasında işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplanabilmektedir.
Ayrıca Kişisel Verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan hukuki sebeplere dayalı
olarak işlenmektedir. Kanun uyarınca aşağıda sayılan kişisel veri işleme şartlarının varlığı halinde, açık
rızanız alınmaksızın kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
  taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
  menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
  Yukarıda sayılan kişisel veri işleme şartlarının olmadığı hallerde  kisisel veri işleme faaliyetleri için
  müşterilerin açık rızalarının alındığını ve açık rıza olmaksızın işleme faaliyeti yapılmadığını bildiririz.

Açık Rıza

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Açık rızamın aranıdığı hallerde, kişisel
verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtilen esaslar uyarınca işlenmesini ve Aydınlatma Metni’nde
belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasını kabul ediyorum.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki bilgilerinizin silinmesi veya varsa başka taleplerinizi Şirketimizin adresine yazılı olarak veya e-posta adresimize güvenli elektronik imza ile ya da Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Şirketimiz işbu Aydınlatma Metni’nin yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde
her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Büşra Pırlanta

BEDAVA
İNCELE